Проектування і підтримка СУБД
+38(044) 357 75 50       +48 501 779 896

Проектування і підтримка СУБД

«К.М.К. Systems» пропонує свої послуги з проектування і підтримки різних СУБД.
Фахівці нашої команди маю великий досвід, і відповідні сертифікати для кваліфікованої роботи з Oracle та іншими SQL серверами (MS SQL, MySQL , PostgreSQL ...)
Розробка адекватної моделі зберігання даних є важливим завданням. Від неї багато в чому залежать подальша швидкість розробки, надійність, продуктивність, ціна, і що дуже важливо - подальша можливість масштабувати систему. Розумна побудова розподілених баз даних, вимагає розуміння всієї IT-інфраструктури вже на етапі проектування. Що дозволить забезпечити максимальну продуктивність при мінімальній вартості володіння на весь період експлуатації.
 
Супровід СУБД Oracle включає в себе наступні види роботи:
• надання консультаційної допомоги на території Замовника або віддалено (по телефону та інших каналах зв'язку) в режимі 9/5 або за необхідності 24/7 (згідно договору);
• установка (інсталяція) ПО СУБД «Oracle Database» (серверна, клієнтська частина) на операційні системи: MS Windows, Sun Solaris, Linux;
• надання оновлених версій програм за умови поширення компанією Oracle необхідних версій програм;
• регулярний аналіз журнального файлу СУБД на предмет наявності помилок;
• регулярний моніторинг рекомендованих оновлень (патчів) для конкретних версій СУБД; • інсталяція оновлень (патчів) ПО СУБД «Oracle Database»;
• формування, реєстрація заявок (SR) на порталі технічної підтримки компанії «Oracle» (My Oracle Support) від імені і з використанням CSI Замовника.
• створення нових («порожніх») БД і їх первинна налагодження;
• адміністрування користувачів, ролей, профілів БД;
• управління простором в БД;
• створення необхідних об'єктів БД (таблиць, індексів, рядів тощо);
• налаштування сигнальних метрик БД;
• створення системних завдань на виконання тих чи інших операцій у СУБД «Oracle»;
• експорт/імпорт метаданих на рівні схем (користувачів) БД (виключаючи міграції БД).
• перевірка цілісності резервних копій БД;
• автоматичне резервування БД;
• резервування БД і відновлення БД з резервних копій;
• профілактичне перемикання БД з Primary сервера на сервер Standby і назад.
 
До роботи з консалтингу входить наступний перелік послуг:
• перехід (upgrade) нановую версію СУБД;
• міграція існуючих БД на ін. апаратно-програмну платформу;
• зміна кодування БД;
• створення та налаштування БД, що працюють в режимі Standby (Oracle Data Guard);
• створення копій БД (клонування);
• налаштування реплікації даних у режимі online між окремими БД «Oracle Database» з використанням інструментів технології CDC (Change Data Capture);
• налаштування продуктивності (Tuning) СУБД «Oracle Database»;
• налаштування аудиту БД;
• допомога при написанні тих чи інших запитів на мові PL/SQL;
• допомога при проведенні навантажувального тестування СУБД;
• розробка проектної та технічної документації;
• проведення аудиту СУБД.
Обсяг трудовитрат по вищевказаних робіт оцінюється Виконавцем та погоджується з Замовником.