Projektowanie i wsparcie SZBD
+38(044) 357 75 50       +48 501 779 896

Projektowanie i wsparcie SZBD

"К.М.К. Systems" proponuje swoje usługi z projektowania i wsparcia różnych SZBD. Fachowcy naszej ekipy mają duże doświadczenie, i odpowiednie certyfikaty dla wykwalifikowanej pracy z Oracle i innymi SQL serwerami (MS SQL, MySQL, PostgreSQL .)
  Opracowanie odpowiedniego modelu przechowywania danych jest ważnym zadaniem. Od niego w dużej mierze zależy późniejsza szybkość rozwoju, niezawodność, wydajność, cena, i co bardzo ważne - dalsza możliwość powiększenia systemu.
  Poprawna budowa rozproszonych baz danych, wymaga zrozumienia całej infrastruktury IT już na etapie projektowania. Co pozwoli zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnym koszcie posiadania przez cały okres eksploatacji.
 
Prowadzenie i rozszerzone techniczne wsparcie SZBD Oracle

  Prowadzenie SZBD Oracle włącza następne rodzaje pracy:
• świadczenie pomocy doradczej na terenie Zamawiającego (Zleceniodawcy)lub usuwano (przez telefon i inne kanały komunikacji) w trybie 9\5 lub w razie potrzeby 24/7 (według umowy);
• instalacja (instalowanie) DLA bazy DANYCH "Oracle Database" (serwer, klient) na systemy operacyjne: MS Windows, Sun Solaris, Linux;
• zapewnienie zaktualizowanych wersji oprogramowania, pod warunkiem rozpowszechniania wymagane wersje oprogramowania firmy Oracle;
• regularna analiza czasopiśmienniczy plik w celu obecności błędów
• regularny monitoring polecanych odnów (patch) dla konkretnych wersji SZBD;
• ustawienie (instalacja) odnów (patch) opracowanija SZBD "Oracle Database";
• kształtowanie, rejestracja zapotrzebowań (SR) na portalu technicznego wsparcia kompanii "Oracle Database" (My Oracle Support) od osoby i z użyciem CSI Zleceniodawcy.
• stworzenie nowych ("pustych") DB i ich pierwotne nastrajanie;
• administrowanie użytkowników, rólej, profilej DB;
• kierowanie obszarem w DB;
• stworzenie koniecznych obiektów BD(tablic, indeksów, kolejności);
• konfiguracja sygnałowych metryki BAZY danych;
• tworzenie zadań systemowych na wykonanie różnych operacji bazy DANYCH "Oracle Database";
• eksport/import metadanych na poziomie schematów (użytkowników) BAZY danych (z wyłączeniem migracji BAZY danych).
• sprawdzanie integralności kopii zapasowych BAZY danych, zarządzanie kopiami zapasowymi;
• konfigurowanie automatycznej kopii zapasowej BAZY danych;
• kopia zapasowa BAZY danych i przywracanie BAZY danych z kopii zapasowych;
• profilaktyczne zmiana BAZY danych z Primary serwera na serwer Standby i z powrotem.

Pracy konsultingowe
Pracy konsultingowe prezentowane są na podstawie Wniosku i zadania Technicznego (lub krótkich wymagań technicznych), opracowanego przez Zamawiającego i uzgodnionego przez obie Strony.

Pracy z doradztwa obejmują następujący zakres usług:
    • przejście (upgrade) do nowej wersji bazy DANYCH "Oracle Database";
    • migracja istniejących BAZY danych "Oracle Database" na inne sprzętowo-programowe platformy;
    • zmiana kodowania BAZY danych;
    • tworzenie i konfiguracja BAZY danych, pracujących w trybie Standby (Oracle Data Guard);
    • tworzenie kopii BAZY danych (klonowanie);
    • konfigurowanie replikacji danych w trybie online pomiędzy poszczególnymi BD"Oracle Database" z wykorzystaniem narzędzi technologii CDC (Change Data Capture);
    regulacja wydajności (Tuning) bazy DANYCH "Oracle Database";
    • konfiguracja audytu BAZY danych;
    • pomoc przy pisaniu tych, lub innych zapytań w języku SQL / PL/SQL;
    • pisanie poleceń skryptów w języku SQL / PL/SQL na wykonanie tych lub innych poleceń do bazy DANYCH "Oracle Database";
    • pomóc przy przeprowadzeniu testowania obciążenia bazy DANYCH "Oracle Database";
    • opracowanie projektu i dokumentacji technicznej;
    • przeprowadzenie audytu bazy DANYCH "Oracle Database".

Objętość pracy po wyżej wspomnianych pracach ocenia się przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym.